Heeft u naast uw moeder geen andere ouder vermeld op uw geboorteakte, maar wel een
vermoeden wie uw verwekker is, of wie toestemming heeft gegeven tot uw verwekking
(kunstmatige inseminatie)? Wilt u graag dat deze ouder op uw geboorteakte wordt vermeld,
zodat u ook tot deze ouder in een familierechtelijke betrekking komt te staan?

Onder voorwaarden geeft de wet u de mogelijkheid om het ouderschap gerechtelijk te laten
vaststellen. Dit kan zelfs als de betreffende biologische ouder reeds is overleden.

Het ligt voor de hand dat vanwege emotionele redenen de biologische werkelijkheid in
overeenstemming dient te worden gebracht met de juridische vermelding. (Lees: dat in uw
geboorteakte de naam staat van uw biologische ouders). Echter, ook vanwege
vermogensrechtelijke gevolgen kan het van belang zijn. Naar het wettelijke versterferfrecht
erft u namelijk niet van uw biologische ouder, maar van uw juridische ouder. Zelfs bij
onterving heeft u altijd nog recht op uw legitieme portie.

Indien u de gerechtelijke vaststelling van het ouderschap wenst, moet worden vastgesteld
dat de mogelijke vader ook daadwerkelijk uw verwekker is en dus uw biologische vader. Het
vaststellen kan gebeuren aan de hand van een DNA-onderzoek, maar ook op grond van
foto’s, brieven, getuigenverklaringen enzovoort. Het ouderschap kan ook gerechtelijk worden
vastgesteld van degene die als levensgezel van uw moeder heeft ingestemd met een daad
die de verwekking tot gevolg kan hebben gehad. Denk hierbij aan kunstmatige inseminatie.

Als de persoon van wie u vermoed uw vader te zijn reeds is overleden, en er onvoldoende
bewijs is om aan te tonen dat deze persoon uw verwekker is, dan is het mogelijk een
opgraving te gelasten. Vervolgens kan een DNA-onderzoek worden uitgevoerd met het DNA
van u en uw vermoedelijke vader.

Indien er wel een vader op geboorteakte staat vermeld, welke niet uw verwekker is, dient u
eerst het vaderschap te ontkennen van de persoon op uw geboorteakte, artikel 1:200 e.v.
Burgerlijk Wetboek. Het is namelijk niet mogelijk om meer dan twee juridische ouders te
hebben.

Let op, op de ontkenning van vaderschap zijn termijnen van toepassing. Het is dus van
belang om zo snel mogelijk juridische hulp in te schakelen als u vermoed dat de verkeerde
persoon staat vermeld op uw geboorteakte en u wenst dit te aan te passen. In de volgende
blog zal ik de ontkenning van het vaderschap uitwerken.